31 Mayıs 2010 Pazartesi

1 Haziran 2010
 
Bugün 1 Haziran 2010    18 C.Ahir 1431 Mayıs: 19 Hızır 27 Ayasofya'da İlk Cuma (1453)-Hava Kuvvetlerinin Kuruluşu (1911)


HADİS-İ ŞERİF


 


-Sizin hayırlı olanınız,ehline hayırlı olandır.Ben de sizin ehline hayırlı olanınızım.Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler,onlara leîm olanlar ihanet eder..()


 


SELMÂNÜ'L- HAYR (R.A.) HAZRETLERİNDEN


Selmân-ı Fârisî (r.a.) buyurdular:


"Üç şeye çok gülmüşümdür: Ölüm kendisini istediği hâlde dünyâyı arzulayana, kendi gaflette olup, gaflet içe­risinde hesaba çekilecek olan kişiye ve Rabb'ini gadablandırdığını veya razı ettiğini bilmeden kahkaha ile gülene.


Üç şeye de çok ağlamışımdır: Resûlullâh (s.a.v.) ve ashabından ayrı kaldığıma, kabirden kalktığım zamanki korkulu hâle ve cennete ya da cehenneme gideceğimi bilmeden Rabb'imin huzurunda beklemeğe."


  "Mü'min, yanında doktoru olan hastaya benzer. Dok­toru onun hastalığını da, ilacını da bilir. Hasta, kendisine zararlı olan bir şey arzu ederse doktor ona mâni olur ve "Buna yaklaşırsan  helak (mahv) olursun!" der. Ona dâima engel olmaya çalışır. Mü'min de böyledir. O da birçok (zararlı) şeyi arzular ama ölünceye kadar Allâhü Teâlâ ona mâni olur ve mü'min cennete girer."


  "Allâhü Teâlâ, mü'min kulunu bir sıkıntıya uğratıp, sonra ona afiyet verince, bu, o kulun geçmiş günahları için keffâret olur. Allâhü Teâlâ, fâcir (yani mü'min olma­yan) bir kulunu bir sıkıntıya düşürüp, sonra ona afiyet verirse, bu kişi, sahibi tarafından önce bağlanan, sonra da salıverilen bir deve gibidir. Çünkü deve, kendisini niçin bağladıklarını ve salıverdiklerini bilemez."


  "Kalb ile cesedin hâli, âmâ (kör) ile topalın hâli gibi­ dir. Topal: 'Bir meyve görüyorum, ama uzanıp da alamı­ yorum, beni sırtına al ki onu alayım.' der. Bunun üzerine kör onu sırtına yüklenir. O da, meyveyi koparıp alır.
Hem kendisi yer, hem de âmâya yedirir."


BEYİT:


Cihan bağında ey âkil, budur makbûl-i ins ü cin Ne'kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Yâni: İnsanların ve cinlerin makbulü, beğenip takdir ettiği olmak için; ne kimseyi incit ne de kimseden incin. -


 


FIKRA


 


Temel’e sormuşlar;


- Evli kadın ile dul kadın arasında ne fark vardur?


- Tul kadın kocasının nerede olduğuni piliy, evli kadın pilmiy!..


GÜNÜN SÖZÜ


 


Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe


YEMEK MENÜSÜ


·   ETLİ TÜRLÜ


·   BULGUR PİLAVI


·   YOĞURT


·   SÜTLAÇ


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: VAHAB: (Ar.) Er. - Bağışlayan, ihsan eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır. "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur: Abdülvahab.


Kız: ŞİVE: (Fars.) Ka. - Naz, eda.


MANİ


 


Ah fındığım fındığım
Dallarına konduğum
Vermedi seni bana
Sakalını yonduğum


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Allah yapar yapısını,


Bıçak açar kapısını.


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Fil.


 CID_1155.gif picture by Lilith_RJ2


 


 

31 Mayıs 2010


 
Bugün 31 Mayıs 2010    17 C.Ahir 1431 Mayıs: 18 Hızır 26 Fransızlarla, Ankara Hükümeti'nin Antlaşma Yapması (1920)-Dünya sigara içmeme Günü-Bevarih rüzgarlarının başlaması


HADİS-İ ŞERİF


 


Kinden (düşmanlıktan) uzak durun. Zira bu, öldürücüdür.  (Ramuz).


 


RESÛLULLÂH'IN (S.A.V.) TAVSİYELERİ


Hz. Ebû Zer (r.a.) şöyle buyurdular: "Resûlullâh'ın (s.a.v.) huzuruna girdim. 'Bana tavsiyede bulun.' dedim. 'Allah'tan korkmanı ve takva sahibi olmanı tavsiye ede­rim.' buyurdu.


"Artır, yâ Resûlallah!" dedim. "Kur'ân'ı Kerîm'i oku ve Allah'ı zikret. Çünkü o zikir, senin için gökte bir hatırlanma ve yeryüzünde de nurdur."


"Bana daha fazla tavsiyede bulun, yâ Resûlallah!" dedim. "Az konuş. Çünkü susman, şeytanı senden uzak­laştırır, din işinde sana yardımcı olur." buyurdu.


"Bana daha fazla tavsiyede bulun, yâ Resûlallah!" de­dim. "Çok gülmekten kaçın. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür, yüzün nurunu giderir." buyurdu.


"Daha, yâ Resûlallah!" dedim. "Acı da olsa hakkı ko­nuş." buyurdu.


"Daha, yâ Resûlallah!" dedim. "Allah yolunda kınayan­ların kınamasından korkma." buyurdu.


"Daha, yâ Resûlallah!" dedim. "Kendi kusurlarını bil­men, insanlardakini görmene mâni olsun." buyurdu.


FÂTİH SULTAN MEHMED'İN ÎCÂDLARI


Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u almak isterken işinin çok zor olduğunu biliyordu. Üstelik şehrin surları çok sağ­lam, pek muhkemdi.


Çalışmaları esnasında, Sultanın îcât kudreti ve kabiliyeti kendini göstermiş, bizzat kendi hesap ve tertibi üzere dök­türdüğü şâhî toplar, o devirde dünyâda eşi bulunmayan ye­gâne savaş âletleri olmuştur. Onun bu kabiliyeti her zaman imdada yetişmiştir. Şöyle ki sultanın husûsî tertibiyle yapılan lağım ve siperler, askerlerini düşman ateşinden dâima mu­hafaza etmiş; çok fazla ısınan ve soğuması iki saat alan büyük toplar da 'zeytinyağıyla yağlanmaya' başlanmış -ki bu da onun icâdırdır.- ve daha tesirli bir şekilde kullanılabılmıştir. Sultan, muhasaraya husûsî olarak îmâl ettirdiği man­cınıklar ve yürür kuleler de getirmiştir. Yine Fâtih Sultan Mehmed Han, düz atış yapan toplardan çıkan gülleler Galata istihkâmlarına zarar verdiği için gülleyi kavisli atan toplar döktürerek, topçuluğun en mühim esaslarından olan havan topunun da mucidi olmuştur.


 


FIKRA


 


Temel ameliyat olacaktır. Kendisini ameliyat odasına alırlar. Operatör, narkozcu ve yardımcılar içeri girerler. Tam narkoz verecekleri sırada Temel operatöre bakar ve bağırır: “Doktor, çıkar o maskeyi. Tanıdım seni!..”


GÜNÜN SÖZÜ


 


Haksızlık önünde eğilmeyiniz, o zaman hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Hz.Ali (r.a)


YEMEK MENÜSÜ


·   EKŞİLİ KÖFTE


·   SOS. MAKARNA


·   M.SALATA


·   MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: VAHA: (Ar.) - Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


Kız: SEZAY: (Tür.) Ka. - Sezgili.


MANİ


 


Dam kapısı açıldı
İnce boncuk saçıldı
Yar kapıdan girince
Gözüm gönlüm açıldı


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Trafik polisi.


30 Mayıs 2010 Pazar

30 Mayıs 2010  
l_3bfee48ef3194e05a794aed67b4f5ea5.gif picture by Lilith_RJ2Bugün 30 Mayıs 2010    16 C.Ahir 1431 Mayıs: 17 Hızır 25 Osmanlıların Fransa ile Bir İmtiyaz (Kapitülasyon) Antlaşması Yapmaları (1740)-Hızır Bey'in İstanbul'da kadı ve reis oluşu (1453)-Kabak Meltemi-Sultan Abdülaziz Han'ın hal'i (1876)-Sultan Alaeddin Keykubad'ın vefatı (1236)


HADİS-İ ŞERİF


 


Güvenilir olmak, zenginliktir.(Camiüssagir). Güvenilir olmak, rızkı kendine çeker. Kazanç yollarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur.  (Deylemi).


 


HZ. ALLAH'A (C.C.) İNSANLARIN EN SEVGİLİSİ


Resûlullâh'a (s.a.v.) bir adam geldi ve: "Yâ Resûlal­lah! İnsanların hangisi Allah'a daha sevimlidir?" diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.):


"İnsanların Allah'a en sevimlisi, insanlara en faydalı olanıdır. Amellerin Allah'a en sevimlisi, bir sıkıntısını gidermek, bir borcunu ödemek veya karnını doyurmak suretiyle bir Müslümanı sevindirmendir.


Bir kardeşimin ihtiyâcı için yürümem, bana Medîne mescidinde bir ay itikâfa girmemden daha sevimlidir.


Kim istediği takdirde (gücü yettiği hâlde) gerçekleş­tirebileceği bir öfkesini yenerse, Allah kıyamet gününde onun kalbini rızâsı ile doldurur.


Kim, (din) kardeşinin ihtiyâcını giderinceye kadar yü­rürse, Allah ayakların kaydığı günde onun ayağını sabit kılar." buyurdu.


SİGARANIN BAZI ZARARLARI


Akciğer kanseri ve akciğer hastalığına bağlı ölümlerin çoğunun sebebi sigaradır.


Sigara içmek, aynı zamanda diğer hastalıklar ve gırt­lak, ağız boşluğu, yemek borusu, mesane, böbrek, pankreas, mide ve rahim kanseri gibi kanserlerin se­beplerindendir.


Sigara içmek kalp krizine de yol açabilir.


Tütünde, dolaşım sistemine zarar veren birçok farklı kimyevî maddeler bulunmaktadır.


Tütün dumanındaki karbonmonoksit solunduğunda, oksijenin yerini alarak alyuvarlara bağlanır. Böylece kalp için gerekli olan oksijen miktarını azaltır.


Ayrıca karbonmonoksitin kalp kasları, kan damarları ve hattâ kanın pıhtılaşması üzerinde menfî tesirleri vardır.


 


FIKRA


 


Ev halkı uyuz olmuş. Herkes sıkıntı içinde kaşınırken babası Dursun’a “Git...” demiş, “... eczaneden uyuz ilacı al. Ama sakın eve aldığını söyleme, herkese rezil oluruz... Hediyeliktir dersin!..”


GÜNÜN SÖZÜ


 


Halk bir kimseden nefret ettiği zaman, bunu incelemek gerekir. Halk bir kimseyi seviyorsa, yine bunu da incelemek gerekir. Konfüçyüs


YEMEK MENÜSÜ


·   KABAK DOLMA


·   EZO ÇORBA


·   YOĞURT


·   BÖREK


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: VAFİD: (Ar.) Er. - Elçi, temsilci, rasul.


Kız: SEZAN: (Tür.) Ka. - Sezgili.


MANİ


 


Dağda tavşan oynuyor
Yelesini yağlıyor
Ötmüş yârim dizime
Garip garip aylıyor


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Bir kamyonu bir eliyle kim durdurabilir.


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Yağmurlu yerlerde yetiştikleri için. 29 Mayıs 2010 

Bugün 29 Mayıs 2010    15 C.Ahir 1431 Mayıs: 16 Hızır 24 İstanbul'un Fethi (1453)-Suıltan III.Selim'in tahttan indirilmesi, Dördücü Mustafa'nın Cülusu (1807)


HADİS-İ ŞERİF


 


Resulullah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. Resulüllah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda olmayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yalvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürültüye gerek yok). (Hilye).


 


İSTANBUL'UN FETİH KARARI


Fâtih Sultan Mehmed Han, Bizans meselesi halledilme­den Osmanlı'ya rahat yüzü olmadığını biliyordu. Bizans'ın üzerine gidilmesi hususunu son olarak Edirne'de iken topladığı dîvanda devlet erkânına açtı. Konuşmasında:


"Dünyâ devleti ebedî değildir, fânî cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanın dünyâda nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. Yaratılıştan gaye, kişinin Allâhü Teâlâ'yı bir bilip, imkân bulduğu nisbette ecelden mühlet buldukça onun dergâhına yaklaşmaya çalışmak­tır. İnsanı Cenâb-ı Allah'a yaklaştıran amellerin en fazilet­lisini bize ashâb-ı güzînden Ebu Saîd el-Hudrî Hazretleri Peygamber Efendimiz'den naklettiği bir hadîs-i şerîfte şöyle bildiriyor: "Peygamberimiz'e bir kişi gelip 'İnsanla­rın en fazîletlisi kimdir?' deyince, Kâinatın Efendisi, 'İn­sanların en fazîletlisi, canı ve malı ile Allah yolunda gaza eden mü'mindir.' buyurdular.


Şu fânî âlemde Ashâb-ı Kiram, ömürlerinin sonuna kadar küfür ve dalâlete karşı cihâd ye gazayı fırsat bildi ve bir anı bile boşa geçirmediler. Ömürlerinde gazâsız geçen bir sene yoktu. Hatta küffâr ile aralarında gazasız bir ay geçirmediler. Ben de dilerim ki, 'Uyun sizden bir ecir istemeyen o zâtlara ki onlar hidâyete ermişlerdir.' (Yasin sûresi, âyet 21) mealindeki âyet-i celîlesine bağ­lanarak ruhum bedenden ayrılıncaya kadar gücümü 'İ'lâ-yı Kelimetullah ve ihyâ-yı sünnet-i Resûlullâh'a (Allah'ın yüce ismini yaymak ve Resûl'ün sünnetini ihya etmeğe) sarf edeyim ki, dünyâda iyi bir hâtıra, âhirette de ecr-i cezîl (bol sevâb) meydâna gelsin.


Sözün kısası, Kostantiniyye'ye sefer açmaya niyet etmiş ve himmetimi bu noktaya çevirmiş bulunuyorum. Baharda hareket etmeyi düşünüyorum. Icâb eden ted­birin alınmasını, hazırlıklara girişilmesini münâsip görü­yorum. Bu sefer (İstanbul'un fethi kararı) benim için şu anda birinci derecede halledilmesi îcap eden bir iştir. Bu tamamlanmadıkça ikinci mühim bir işe girişecek deği­lim." diyerek kafi kararını bildirmişlerdi.


 


FIKRA


 


İdris hocalıktan da anlar, ara sıra camilerde vaaz bile verir. Bir gün vaaz sırasında sorarlar:


- Hocam, sigara haram mı, helal mi?


- Haram ise yakayruz, helal ise içeyruz da!..


GÜNÜN SÖZÜ


 


Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör. Montaigne


YEMEK MENÜSÜ


·   BİBER DOLMA


·   DÜĞÜN ÇORBA


·   YOĞURT


·   PATLICANLI BÖREK


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: ÜZER: (Tür.) Er. 1. Üst. 2. Kaymak. 3. Faiz. - Can sıkıcı, üzücü.


Kız: SEZAL: (Tür.) Er. - Sezgili.


MANİ


 


Irmak coştu kül oldu
Yârim sana ne oldu
Olan oldu a gülüm
Madenkeş sebep oldu


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Mantarlar niçin şemsiye şeklindedir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Tenis topu.emel 

İzleyiciler