23 Haziran 2011 Perşembe

24 Haziran 2011
 La_Perla


Bugün 24 Haziran 2011 22 Recep 1432 Haziran: 11 Hızır 50 II. Balkan Savaşı'nın Başlamasıı (1913) - Silistre Zaferi (1853) - Diyarbakır'ın fethi (1534)


HADİS-İ ŞERİF


 


Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur. Ravi: Ebu Davud, 3657


 


SOHBET--- İMAN VE HİZMET


Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:


İnsanın yarını değil, beş dakika, hatta bir saniye sonrası bile belli değildir. Her şeyden önce, her an, Allahü teâlânın varlığına muhtacız. İnsana en lüzumlu şey havadır, fakat Allahü teâlânın kudreti her an lâzımdır. Yani o, havadan da daha mühimdir. Her an, hayatta kalabilmek için şarttır. Bütün kâinat,' her an Allahü teâlânın varlığına muhtaçtır.


Yüce Allaha karşı isyan etmek, düşünülecek, akla sığacak iş değil. Her an O'na muhtacız, O'nun varlığıyla varız. O bizi yoktan var etmiş, rızkımızı yeriyor, her türlü musibetlerden koruyor. Bunun karşılığında istediği tek şey, iman etmek; "Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resûlullah" demek. İhlâsla bunu söyleyip, imanımızı muhafaza edip, bu imanla ölürsek, ne kadar günahkâr olursak olalım, şefaat var. Belki azap yar, ama ebedî ateş yok. İnsan iman etse veya Allah korusun inkâr etse, rızkında, ecelinde bir değişiklik olmaz. Yani aynı şeyler için, ya Cennete gidecek veya Cehenneme...


İman ettikten sonra da, Cenâb-ı Hakkın emirlerine ve yasaklarına uymak gerekir. İbâdet yapmalı, haramlardan sakınmalım fakat iman ettiği hâlde haram işleyen, günahları sevabından-çok olan kimse, imanını muhafaza ederek ölürse, yine Cehennemden kurtulacak, sonunda Cennete gidecek ve orada ebedî kalacaktır.


Ahir zamanda, fitne fesat çok olur. Dinimizi öğrenmek veya yaşamak yönünden, iş çok zor olur. Yeri gelir, insanlar evine bir din kitabı sokam.az hâie gelir. Sokakta dinimize uygun giyinemez hâle gelir. İbâdetlerini açıkça yapamaz hâle gelir. O zaman Ehl-i sünnet vel cemaat yolunda olup dinimize hizmet edenler, yaptıkları hizmetleri az görmemeli. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından bir kitap verdikleri şahsın belki hayatı fazla değişmeyecek, ama yanlış itikadından sıyrılacak, "Allah var" diyecek, "Peygamberimiz hak" diyecek, "Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resûlullah" diyecek, "Bizim gittiğimiz yol iyi değil" diyecek. İşte bu şekilde, ne kadar günahkâr olursa olsun, ebedî yanmaktan kurtulacak. Buna hizmet denmez mi?            Mehmet Ali Demirbaş


FIKRA


 


* hülya avşar: "hiç aynaya baktın mı? sen de popstar hali var mı?"


ajdar: "aynaya değil ama size bakınca kendimi bayağı star gibi hissediyorum"


GÜNÜN SÖZÜ


 


Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.


Albert Einstein


YEMEK MENÜSÜ


·          FIRIN KÖFTE


·          PEY. MAKARNA


·          M.SALATA


·          MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: AHNEF: (Ar.) Er. 1. Ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. Daha çok lakap olarak kullanılır. Ahmet b. Kays, as-habdan.


Kız: BERRAKA: (Ar.) Ka. - Aydınlık görünüşlü güzel kadın.


MANİ


 


Kalın boynu bükülmez,


Gözünden yaş dökülmez,


Arzuları kötüdür,


Nefsin kahrı çekilmez.


KARİKATÜR


yine akp


BİLMECE


Laz isçilere neden en fazla on dakika mola verdirirler ?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Posta pulu

23 Haziran 2011


Bugün 23 Haziran 2011 21 Recep 1432 Haziran: 10 Hızır 49 Yaprak Aşısı Zamanı - Hazret-i Ali'nin halife seçilmesi (656) - Turgut Reis'in vefatı (1565) ve (Bodrum) Anma Günü


HADİS-İ ŞERİF


 


Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur. Ravi: Ebu Davud, 3657


 


 


ABDÜLKÂDÎR-İ GEYLANİ


Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, İslâm âlimlerinin ve evliyanın en büyüklerindendir. Annesi ve babası tarafından peygamberimizin soyundandır. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehid idi.


Küçükken annesinden izin alıp ilim tahsili için bir kafile ile Bağdat'a giderken eşkıyalar kafileyi basıp soydular. İçlerinden biri gelip Geylânî hazretlerine sordu:


-              Senin bir şeyin var mı?


-              Evet, 40 altınım var. Koltuğumun altına dikili...


Hırsız bırakıp gitti. İkincisi de gelip aynı şekilde sorup aynı cevabı aldı. Bunlar reislerine gidip durumu anlattılar. O da çağırıp sorunca, aynı cevabı aldı. Gömleğini söküp altınları çıkarınca sordu:


-              Neden altınların yerini söyledin?


-              Çünkü anneme hiç yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. O söze ihanet edemem.


Eşkıyaların reisi ağlamaya başlayıp; "Bu kadar senedir Rabbime verdiğim söze ihanet ediyorum." diyerek tevbe etti. 60 kadar olan arkadaşı da reislerine; "Yol kesmede reisimizdin, tevbede de reisimiz ol!" diyerek onlar da tevbe etti. Aldıkları malları hep geri verdiler.


FIKRA


 


Öğretmen orhanın defterine "oğlunuz çok konuşuyor" yazıp eve yollar.


Notu okuyan baba notun altına şunu yazıp gönderir:


"Buda birşeymi siz birde annesini görün"


GÜNÜN SÖZÜ


 


Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.


Bailey


YEMEK MENÜSÜ


·         EKŞİLİ KÖFTE


·         SOS. MAKARNA


·         M.SALATA


·         MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: AHNES: (Ar.) Er. - Basık ve sivri bu­runlu. Daha çok lakap olarak kullanı­lır.


Kız: AHRA: (Ar.) Ka. - Daha layık, mü­nasip, uygun


MANİ


 


Nefsim azgın sam yeli,


Ahmak der ki bu veli,


Cahiller nefsi bilmez,


Nefsimiz süper deli.


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Hiç yorulmadan dünya yolculuğu yapan şey nedir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Üşütüp, romatizma

22 Haziran 2011 Çarşamba

22 Haziran 2011


Bugün 22 Haziran 2011 20 Recep 1432 Haziran: 9 Hızır 48 Nasreddin Hoca'nın Vefatı (1283) - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin vefatı (1780)


HADİS-İ ŞERİF


 


Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile. Ravi: Tirmizi, 2131GÜNÜN TÂRİHİ. NASREDDİN HOCA


22 Haziran 1284'de vefat eden merhumun türbesi, Ak-şehir'dedir. Kabri, herkes tarafından ziyaret edilmekte ve ruhaniyetinden feyz alınarak istifade edilmektedir. Hoca merhum, ömrünü insanlara vaaz ye irşâd ederek geçirmiş, nükteli ve latife dolu nasihatleri ile onlara doğru yolu göstermiştir. Evliyadan olup ilim ve hakîm idi. Çeşitli kerametleri, hâlâ dilden dile dolaşarak anlatılmaktadır. Hoca merhuma isnâd edilen ahlâka ve edebe aykırı fıkralar, onun sözleri değildir. Nasreddin Hoca'nın fıkraları o kadar yayılmıştır ki, Anadolu'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da, kısaca Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olan bölgede hâlen anlatılmaktadır.


Bugün Çin sınırları içinde kalan Uygur Türkleri arasında da bol miktarda Nasreddin Hoca fıkrası anlatılmaktadır.


Araştırmalar, Nasreddin Hoca'nın efsanevî bir kişi değil, 13. asırda Selçuklular devrinde yaşamış sâlih bir Müslüman olduğunu göstermektedir.


 


BİR FIKRASI: DAVETİYE


Komşusu evlenirken, Hocadan davetiye dağıtmasını rica eder. Kendini beğenmiş bir zengin, davetiyesini verir: ken Hoca'ya mağrur bir şekilde der ki:


-       Davetiyeleri dağıtmaya iyi bir insan bulamamışlar mı?


Hoca sakin sakin ders verir gibi bir cevap verir:


-       İyi insanlar da vardı; ama onlar iyi insanların davetiyelerini vermeye gittiler.


FIKRA


 


Adam bir gün eve gelir adam ev halkına şöyle der :


size bir iyi bi kötü haberim var


ev halkı ilk önce iyi haberi dinlemek ister adam patronum maaşımı 1 milyardan 3 milyar yaptı der ev halkı sevinçten havalara uçar şarkılar söylerler sıra kötü habere gelir adam ürkek bir ifadeyle :


işten atıldım…


GÜNÜN SÖZÜ


 


Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün


Nietzche


YEMEK MENÜSÜ


·          SEBZELİ KÖFTE


·          T.Y.ERİŞTE


·          M.SALATA


·          MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: AHVER: (Ar.) Er. -1. Müşteri yüzlü, güzel gözlü adam. 2. Zeki, akıllı.


Kız: AHU: (Fars.) Ka. 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost


MANİ


 


Deşme müzmin yarayı!


Sakın bozma sırayı!


Tamiri mümkün olmaz,


Yıkılsa kalb sarayı.


KARİKATÜR


Kaçak bina


BİLMECE


Ayağını yorganına göre uzatmayan ne olur?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Numaracı

20 Haziran 2011 Pazartesi

21 Haziran 2011


Bugün 21 Haziran 2011 19 Recep 1432 Haziran: 8 Hızır 47 Adapazar'nın Kurtuluşu (1921) - İbn-i Sina'nın Vefatı (1037) - Güneş, Yengeç (Seretan) Burcu'nda - Dünya Güneş Günü


HADİS-İ ŞERİF


 


İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür. Ravi: Ebu Davud, 4776


 


SAĞLIK  --- ELMA SİRKESİ


Elma sirkesi, doğal bir hayat iksiridir. Bileşiminde; kalsiyum, fluor, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor, silisyum, beta-caroten, A, B1, B2, B6, C vitamini, sirke asitleri, meyve asitleri, pektin, doğal aroma maddeleri bulunur.


Taze elma suyu ile yıkanan kırışık ve pörsük deri canlılık ve tazelik kazanır. Deri döküntüleri, gut ve romatizma rahatsızlıklarına karşı da kullanılır. Soğuk algınlığına, öksürüğe, ses kısıklığına, yüksek ateşe ve iltihaplı hastalıklara karşı başarılıdır. Ayrıca, romatizmal böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, damar sertliği ve egzamaya karşı da kullanılabilir.


İçindeki potasyum sayesinde, kalp kasları dahil olmak üzere bütün kas yapısı da güçlenir ve nezleye karşı da bedeni güçlendirir. Yüksek kolesterole karşı da içilir. Salatalarda öncelikle elma sirkesi kullanılmalıdır. Elma ve sirkesinin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.


Bütün sirkeler, (bilhassa elma sirkesi) sağlık bakımından bir ilâç, her türlü temizlik bakımından da çok faydalı bir maddedir.


Bir okuyucumuzdan: "2-3 yıl önce, gözlerimin etrafı siyahlaşmış, vücudumda halsizlik ve şiddetli ağrılar başlamıştı. Hastanede bir çok incelemeler yapıldı, ancak hiçbir şey bulunamadı. Çinli bir reflexoloji uzmanı doktor P. G. Wong; eğer su içmeye başlamazsam takriben 3 yıl içerisinde öleceğimi söyledi. Bana, 1 bardak su, 1 'er tatlı kaşığı sirke ve çiçek balı karıştırıp ve sabahları aç karnına içmemi tavsiye etti. Elma sirkesi vücuttaki kirleri birikintileri eritiyor, su ise atıyormuş. Bunu uyguladıktan 4 gün sonra gözlerimin etrafındaki siyahlıklar kayboldu, 10 gün sonra da ağrılarım geçti..."


 


GÜNEŞ YENGEÇ BURCU'NDA


Bugün, 21 Haziran. Güneş, Yengeç (Seretan) Burcu'na girmiş ve yaz mevsimi başlamıştır. Yaz 94 gün sürer ve 22 Eylül günü sona erer. Güneş bu burçta 31 gün kalıp, Tem-muz'un 22. günü Aslan Burcu'na girecektir.


FIKRA


 


Genç kız dükkana girer ve sırnaşık tezgahtara sorar ; şu kurdelanın metresi kaça ? Sırnaşık tezgahtar yılışarak cevaplar bir öpücük tatlı bayan . Genç kız o zaman 10 metre alayım der . Sırnaşık tezgahtar heyecanlanarak hızlı hızlı sarar kurdelayı teslim eder ve kızın yüzüne bakmaya başlar . Genç kız teşekkür ederim der ve arkasında duran yaşlı bayanı işaret ederek hesabı babaannem ödeyecek der …


GÜNÜN SÖZÜ


 


O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.


Arif Nihat Asya


YEMEK MENÜSÜ


·          SEBZELİ PİLİÇ


·          FIRIN MAKARNA


·          M.SALATA


·          MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: AHVES: (Ar.) Er. - Cesur, kahraman, yiğit.


Kız: AHTER: (Fars.) Ka. - Yıldız.


MANİ


 


Nefsin her işi hordur,


Yarın hesabı zordur,


İsyandan kaç ey nefsim!


Günah ateşten kordur.         


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Her tarafı sayılarla dolu olan adama ne denir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Deniz simiti


 

19 Haziran 2011 Pazar

20 Haziran 2011Bugün 20 Haziran 2011 18 Recep 1432 Haziran: 7 Hızır 46 Bayezit-Cem Arasında Yenişehir Savaşı (1481) - En uzun gündüzler


HADİS-İ ŞERİF


 


Arefe gününün orucu iki senenin (günahlarının) keffaretidir; Geçmiş ve gelecek sene. Ravi: Camiu's - Sağir


 


HAYVANLAR ALEMİ              --- ÖRÜMCEK AĞI 


Örümcek ağlarının hepsi birer mimarlık ve mühendislik harikasıdır. Örümceğin ağı; ağırlığı taşıyan iskelet iplikleriyle, bu ipliklerin üzerine yerleştirilmiş spiral sekilir yapışkan özellikteki yakalama ipliklerinden ve ağın iplerini birbirine birleştiren bağlantı iplerinden meydana gelir. Bir ağ yapabilmesi için; vücudunda bir dokuma fabrikası gibi çalışan tarakların, kimyevî maddeler üreten bir laboratuarın ve daha pek çok kompleks organın var olması gerekmektedir. Bütün örümceklerin vücudun da, çok güçlü sindirim salgıları üreten organlar, en hassas titreşimleri hisseden algılayıcılar, zehir enjeksiyonu yapabilen güçlü kıskaçlar vardır. Örümcekler ağlarındaki titreşimlere karşı çok hassastırlar. Örümceğin arka iki bacağının görevi, salgılanan ipliği eğirmektir. Bu bacaklarda ipliği eğirmeye yarayan özel taraklar bulunur. Eğirme sahasının üzeri yüzlerce eğirme tüpüyle örtülüdür. Bu tüpler vasıtasıyla karındaki ipek bezlerinde salgılanan sıvı ipek, vücudun dışına çıkarılır ve iplikçikler şeklinde eğrilir. Örümcekler ağlarını, avlamak istedikleri hayvanın boyutuna göre örerler. Örümcekler kendileri için çok değerli olan ağlarını genellikle tenha yerlere kurarlar. Bunun sebebi hayvanlar veya tabiat şartları tarafından ağın bozulmasını önlemektir.


FIKRA


 


Adamın biri bir rüya görür ve sabah kalkıp işe gidince başlar patronuna anlatmaya . Sinan bey ikimizde aynı uçakta yolculuk ediyoruz , sonra ikimiz birden uçaktan düşüyoruz . Siz bir bal kuyusuna bende bir pok kuyusuna düşüyorum der . Patron hafiften kasılarak eee olacak o kadar demiş .  Rüya bu ya efendim demiş adam ikimizde biribrimizi yalayarak temizliyorduk …


GÜNÜN SÖZÜ


 


O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun.


Mark Twain


YEMEK MENÜSÜ


·          GEMİCİ KURU FASULYE


·          ŞEHRİYELİ PLAV


·          CACIK


·          MEYVE


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: AKABE: (Ar.) Er. 1. Sarp geçit, çı­kılması zor yokuş. 2. Tehlike. Atlatıl­ması zor güçlük, muhtıra.


Kız: AJDA: (Tür.) Ka. 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey


MANİ


 


İstersen bin yıl aşa!


Bir gün gelirsin tuşa,


Nefsim gel tevbe et!


Ecel gelmeden başa!


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Hangi simit yenmez?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Kasap satırı

İzleyiciler