30 Haziran 2009 Salı

1 Temmuz 2009

Bugün 1 Temmuz 2009 10 Recep 1429 Haziran: 18 Hızır:57 Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926) - III. Ahmet'in Ölümü (1736)


HADİS-İ ŞERİFAllah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin.


Hadis (Deylemi).MUKADDESATA HÜRMET


Allah (c.c.) ile alâkalı olan, din yönünden pâk ve temiz bulunan, manevî kıymeti olan şeylere, mukaddesat de­nir. Allâhü Teâlâ mukaddes olduğu gibi, Allâhü Teâlâ'-nın bütün isimleri de mukaddestir. Yine, Allâhü Teâ-lâ'nın kitapları, peygamberleri, velîleri, İslâm ibâdetleri, İslâm mabetleri de mukaddestir.Bütün Müslümanlar, mukaddesata son derece hür­metle mükelleftir.Biz Müslümanlar herhangi bir ibâdete veya hayırlı bir işe başlayacağımız zaman, besmele okuruz. Bir hadîs-i şerîfte; "Herhangi hayırlı bir İşe Bismillah sözü İle başlanmazsa, o İş bereketsizdir, güdüktür." buyurul-muştur. Biz Rabb'imizin mübarek isimlerini anarken "Teâlâ, Celle Celâlühû" gibi ifâdeler kullanırız.Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mübarek isimlerin­den biri anılınca salât ve selâm okuruz. İmâm Ebû'l-Ha-san-ı Kerhî (rahmetullahi aleyh) "Bir kişinin ömründe bir kere salavât getirmesi farz-ı ayndır." buyurdu. "HazreM Muhammed Mustafâ sallallâhu aleyhi ve sellem," deriz. Mübarek isimlerini de "aleyhlssalâtü vesselam, sallallâhu aleyhi ve sellem" diye yazar ve­ya okuruz.Diğer peygamberlerin mübarek adlarını da "Selâm" ile anarız. "Adem aleyhisselâm, İbrahim aleyhisse-lâm" deriz.Ashâb-ı kiram hakkında, "radıyallâhü anh" deriz. Diğer âlimler için "rahmetullahi aleyh" deriz.Evliya-i kiram için, "Kaddesallâhü Sırrahû" deriz. Bütün bunlar, İslâm âdâbındandır. Bütün bunları hayırla anmak, hepsine karşı sevgi ve saygı göstermek, hiçbi­rine dil uzatmamak gerekir. Onlar arasında geçen bazı olayları ileri sürerek, haklarında hürmete aykırı sözler söylemek hiçbir müslümana yakışmaz.


FIKRA


Dursun Amerikadaymış Temelden bir tane fotoğraf istemiş temelde fotoğrafı iki İneğin arasında çektirip göndermiş.Dursundan cvap gelmiş.TEMEL HEPSUNU ANLADIMDA BUNLARIN HANGİSİ SENSUN…


GÜNÜN SÖZÜ
İnsanlar rakamlara benzer,durumlarına göre değer kazanırlar


Napoleon


YEMEK MENÜSÜ


· DANA GÜVEÇ


· SOTEETLİ KURU FASULYE


· PİRİNÇ PİLAVI


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek:


Kız:


MANİ


Yeni cami direk ister


Bunu söylemeye yürek ister


Benim karnım toktur ama


Arkadaşım börek ister


KARİKATÜRBİLMECEYaş ağaçta kuru budak


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Yang gelir kapatır.

29 Haziran 2009 Pazartesi

30 Haziran 2009

Bugün 30 Haziran 2009 9 Recep 1429 Haziran: 17 Hızır:56 Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Kuruluşu (1920)


HADİS-İ ŞERİFAllah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).HAC


Hac, İslâm'ın beş esâsından birisidir. Hem mâlî ve hem de bedenî bir ibâdettir. Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılınmış ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebû Bekir'i (r.a.) hac emîri ta'yîn etmişlerdir. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) hac farîzasını ertesi sene îfâ buyurmuşlardır. .


Hac şartları kendinde bulunan kişiye ömürde bir kere farz-ı ayındır. Hâli müsait olduğu hâlde, ömrünün sonuna kadar sıhhati müsait olmazsa vekil gönderir.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Kelıme-ı şahadet (Allâhü Teâlâ'dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehâdet etmek), namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi haccet mektir."


Haccın farziyyetinde pek çok hikmetler ve faydalar vardır. Bu hikmetlerden bâzıları:


Allâhü Teâlâ'ya karşı tezellül, insanlara karşı tevazu göstermek.


Mal nimetinin ve beden sağlığının şükrünü eda.


Kâbe-i Muazzama'nın, insanların ruhlarına inşirah vermesi.


Nefsi tezkiye ve terbiye.


Dinleri bir, renkleri ve dilleri ayrı olan müslümanların kaynaşmaları.


Bembeyaz ihrama bürünmek, beyaz kefene sarılıp âhiret yolculuğuna çıkmanın, kabirden kalkıp mahşere gitmenin bir temsilidir.


7. Hacer-i Es'ad'ı istilâm ettikçe (selamladıkça) ahıd ve mîsâkı hatırlamak ve îmânı tazelemek.


İslâm'ın doğup yayıldığı, Peygamberimizin ve ashabının İslâm için bin bir güçlük ve meşakkat içerisinde verdiği mücâdeleyi hatırlamak.


Hac, müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek güzel hâtıralar bırakır. (Hac Rehberi, Fazilet Neşriyat)


FIKRA


Bu gerçek bir olaydir: 23 Nisan da çocuk ögretmenine sorar:


Ögretmenim 23 Nisan çocuklarin bayramidir degil mi? Ögretmen:


Evet diyerek soruyu cevaplar. Çocuk :


Ögretmenim siz söylemistiniz; bayramlarda insanlar dinlenir ve birbirlerini ziyaret ederler degil mi. Ögretmen :


Evet yavrum. Çocuk :


Anlamadigim bir sey var? "NIYE 23 NISAN DA EN ÇOK YORULAN BIZ OLUYORUZ".


GÜNÜN SÖZÜİnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.


F.Von Kotzebue


YEMEK MENÜSÜ


· Sulu Köfte Çorbası


· Bezelyeli Pilav


· Salata


· Şekerpare


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YATMAN: (Tür.) Er. - Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.


Kız:


MANİ


Gökyüzünün melekleri


Devran eder felekleri


Bu ayda ikram edenin


Zayi olmaz emekleri


KARİKATÜRBİLMECEYangın dolabını açarsan ne olur ?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Mektup
30 Haziran 2009

Bugün 30 Haziran 2009 9 Recep 1429 Haziran: 17 Hızır:56 Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Kuruluşu (1920)


HADİS-İ ŞERİFAllah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).HAC


Hac, İslâm'ın beş esâsından birisidir. Hem mâlî ve hem de bedenî bir ibâdettir. Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılınmış ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebû Bekir'i (r.a.) hac emîri ta'yîn etmişlerdir. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) hac farîzasını ertesi sene îfâ buyurmuşlardır. .


Hac şartları kendinde bulunan kişiye ömürde bir kere farz-ı ayındır. Hâli müsait olduğu hâlde, ömrünün sonuna kadar sıhhati müsait olmazsa vekil gönderir.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Kelıme-ı şahadet (Allâhü Teâlâ'dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehâdet etmek), namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi haccet mektir."


Haccın farziyyetinde pek çok hikmetler ve faydalar vardır. Bu hikmetlerden bâzıları:


Allâhü Teâlâ'ya karşı tezellül, insanlara karşı tevazu göstermek.


Mal nimetinin ve beden sağlığının şükrünü eda.


Kâbe-i Muazzama'nın, insanların ruhlarına inşirah vermesi.


Nefsi tezkiye ve terbiye.


Dinleri bir, renkleri ve dilleri ayrı olan müslümanların kaynaşmaları.


Bembeyaz ihrama bürünmek, beyaz kefene sarılıp âhiret yolculuğuna çıkmanın, kabirden kalkıp mahşere gitmenin bir temsilidir.


7. Hacer-i Es'ad'ı istilâm ettikçe (selamladıkça) ahıd ve mîsâkı hatırlamak ve îmânı tazelemek.


İslâm'ın doğup yayıldığı, Peygamberimizin ve ashabının İslâm için bin bir güçlük ve meşakkat içerisinde verdiği mücâdeleyi hatırlamak.


Hac, müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek güzel hâtıralar bırakır. (Hac Rehberi, Fazilet Neşriyat)


FIKRA


Bu gerçek bir olaydir: 23 Nisan da çocuk ögretmenine sorar:


Ögretmenim 23 Nisan çocuklarin bayramidir degil mi? Ögretmen:


Evet diyerek soruyu cevaplar. Çocuk :


Ögretmenim siz söylemistiniz; bayramlarda insanlar dinlenir ve birbirlerini ziyaret ederler degil mi. Ögretmen :


Evet yavrum. Çocuk :


Anlamadigim bir sey var? "NIYE 23 NISAN DA EN ÇOK YORULAN BIZ OLUYORUZ".


GÜNÜN SÖZÜİnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar.


F.Von Kotzebue


YEMEK MENÜSÜ


· Sulu Köfte Çorbası


· Bezelyeli Pilav


· Salata


· Şekerpare


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YATMAN: (Tür.) Er. - Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse.


Kız:


MANİ


Gökyüzünün melekleri


Devran eder felekleri


Bu ayda ikram edenin


Zayi olmaz emekleri


KARİKATÜRBİLMECEYangın dolabını açarsan ne olur ?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Mektup
29 Haziran 2009

Bugün 29 Haziran 2009 8 Recep 1429 Haziran: 16 Hızır:55 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1938)HADİS-İ ŞERİFBir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et. Hadis-i Şerif (Tirmizi).KURÂN-I KERİM'E HÜRMET


Kur'an-ı Azîm'i okumaya 'E'ûzü' ve 'Besmele-I Şe¬rife1 ile başlanır. Rabbimizin bu mukaddes kitabından hakkıyla istifâde edebilmek için Allâhü Teâlâ'ya sığın¬mamız, kendisinden yardım dilememiz lâzımdır.


Bir Mushaf-ı Şerîf ele alınıp okunacağı zaman ab-destli bulunmak lâzımdır. Bu esnada (imkân dahilinde) kıbleye dönmeli, hürmetli bir vaziyet almalıdır. Abdest-siz olan bir kimse, Kur'ân-ı Kerîm'i kılıfsız olarak eline alamaz. Bu kudsî kitabı ancak temiz, nezih elle tutabilir.


Kur'ân-ı Azîm, temiz yerlerde, avret mahalleri örtülü ve Kur'ân'ı dinleyecek vaziyette bulunan kimselerin yanlarında cehren (seslice) okunabilir. Temiz olmayan yerlerde veya avret mahalleri açık veya başka bir işle meşgul kimselerin yanlarında cehren (sesli) okunması mekruhtur.


Kur'ân-ı Kerîm'in, dışarıda bulunan ve Kur'ân-ı Kerîm'e karşı hürmetli bir vaziyet almayacak kimselerin İşitecekleri şekilde sesli okunması da uygun değildir. Bu hal, Kur'ân-ı Kerîm'e saygısızlık eden, ona gereken hür¬meti göstermeyenlerin manevî mes'uliyetini mûcib olur.


Kur'ân-ı Kerîm'i, Hacer-i Es'ad'ı, Kâbe-i Muazzama-nın eşiğini ta'zim için öpmek caizdir.


Mushaf-ı Şerîf ile, dînî bir kitab ile veya kaşında Kur'ân-ı Kerîm'den bir şey yazılı bir yüzük parmakta iken -kat'î zaruret bulunmadıkça- helaya girilmez, bu hürmete aykırıdır. Bunları helaya girmeden evvel çıkar¬malı, temiz bir yere bırakmalıdır.


KITA:


Kulak ikidür âdemde, dil bir,


Gel imdi eyle bu hikmetde tedbîr.


Ki yâni akl olan uslu kişi de,


Sözü bir söyleye iki işide. (Ahmed-i Dâî)


FIKRA


Diyarbakırda terörüstler bir mezrayı basmışlar. bastıkları evin içerisinde bir karı ve koca bulunuyordu. terörüstlerden biri kadına senin adın ne diye sormuş. Kadında benim adım ayşe demiş, terörüst benim anamın adıda ayşe demiş seni affediyorum. kocasına sormuşlar senin adın ne . beni adım ahmet ama bana kahvede ayşe teyze derler demiş.haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


GÜNÜN SÖZÜİnsanlar,kötülük karşısında kararsız kalmak hakkına sahip değildirler.


Maday


YEMEK MENÜSÜ


· Sebzeli Mantar


· Şehriyeli Pilav


· Turşu


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YAŞIN: (Tür.) 1. Işık, parlaklık. 2. Gizli. 3. Şimşek.


Kız:


MANİ


Hava sıcak terlerim,


Birçok mâni derlerim,


Davet verdim bu akşam.


Sizleri de beklerim


KARİKATÜRBİLMECEUzun yoldan kuş gelir,Ne söylese hoş gelir


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Mektup
28 Haziran 2009 Pazar

28 Haziran 2009

Bugün 28 Haziran 2009 5 Recep 1429 Haziran: 15 Hızır:54 Şeyh Said'in Vefatı (1925) - Kocaeli'nin Kurtuluşu (1873)HADİS-İ ŞERİFMü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) elden bırakmaz.


Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).İRÂDE-İ CÜZİYYE


İrâde-i cüz'iyye: Cenâb-ı Hakk'ın kuluna verdiği mahdut bir sa¬lâhiyet ve tercîn hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederse Mevlâ hayrı, şerre sarf ederse, şerri yaratır. Bu itibârla insan, cenneti de, cehennemi de bu irâde ile kazanır. Evet, Hâlık (Yaratıcı) Cenâb-ı Hakk dilemezse, o yarat¬mazsa hiçbir şey olmaz, Şu kadar ki, kul kâsib, yâni isteyip çalışan; Mevlâ ise Halik, yani yaratandır.


İnsana yerilen irâde-i cüz'iyye otomobilin direksiyonu gibidir. İn¬san direksiyonu ne tarafa çevirirse otomobil o tarafa gider. Bu se-beple, isyan içinde olan bir kimse, "Ben ne yapayım, Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış" deyip mesuliyetten kurtulamaz. Evet, Allah dilemiştir ama, kulun irâdesi ve çalışması bu yolda olduğu için dilemiştir. Zâten kulda, böyle bir irâde-i cüz'iyye, yâni tercih hakkı olmasaydı, Cenâb-ı Hakk kuluna imtihan fırsatı vermemiş, onu hayra veya şerre zorlamış olurdu. Halbuki Cenâb-ı Hakk kuluna zorla bir günahı işletip, sonra da cezalandırmaktan münezzehtir.


Bâzı kimseler, "Ezelde bâzılarının ruhu secde etmiş, bâzılarının etmemiş; işte ezelde ruhu secde etmeyenler kâfir gider." derler. Asla böyle pir şey yoktur. Bu iddia insanın itikadını kökünden sar¬sar. Ezel, itiraz yeri değildir. Orada isteyerek veya istemeyerek herkes secde etti. Cenâb-ı Hakk, ruhları imtihana çekerek, "Elestü birabblküm (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)" diye sor¬duğunda bütün ruhlar istisnasız olarak, "Belâ (Evet Rabbimiz-sin Yâ Rabbi)" diye ahid verdiler.


Bazı kimseler de "Sen ne yaparsan yap, Allah dilediğine hidâ¬yeti, dilediğine dalâleti halkeder." diyorlar. Bu düşünce de asla doğru değildir. Bu husustaki âyet-i kerîmeyi çokları yanlış tefsir ve îzân ediyor. Süleyman Hilmi Tunahan Bendi Hazretleri bu hu¬sustaki ayet-i kerîmeyi; "Allah, hidâyeti isteyip hidâyeti dileyenlere hidâyeti; dalâleti isteyip dalâleti dileyenlere de dalâleti halkeder." diye tefsir ve îzâh etmişlerdir.


"Ezelde Ahmed cennetlik, Mehmed cehennemlik diye ?ât ve şa¬hıs üzerine bir hüküm yoktur. Ancak elbiseler biçilmiş; (İmân elbi¬sesi, itaat elbisesi, nur elbisesi) şu elbiseleri giyenler cennetliktir de¬nilmiş; ayrıca küfür, isyan, zulmet elbiseleri biçilmiş, bunları giyenler de cehennemliktir denilmiştir. Kul, irâde-i cüz iyyesiyle bu elbiseleri seçmekte tamamen serbest bırakılmıştır. Binâenaleyh, insan irâde-i cüz'iyyesiyle bunlardan hangisini seçer ve giyerse oraya gider."


FIKRA


dağ koyluklerinde yaşayan bir genç askere gider aradan zaman geçer ve askerlerin banyo vakti gelir banyo olurken bizimkinin kocaman aleti takılır arkadaşının gözüne sorar nerde büyüttün la onu oda tabii anlamaz hatta ne işe yaradığını bile bilmezmiş arkadaşı durumu komutanına anlatır komtanım komtanım bizim mahoda bi tik var ama garibim ne işe yaradığını bilmiyor der komutan çağır onu bana der ve maho gelir aç bakalım der ve bizim asker aga açar komtan bakarkı yılan yavrusu gibi der olum neye yarar o? bilmiyorum kumandanım der bak der iki eline al onu bir düdükle ileri bir düdükle geri yapacaksın der ve başlar düdük çalmaya düt ileri düt geri düt ileri düt geri bu iş bir müddet devam eder ve asker zevke gelir tam boşalacağı sırada komutan düdük çalmayı keser ve asker komutana garip garip bakarak düt de komtanıııııııııııııım


GÜNÜN SÖZÜİnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler.


Konfüçyüs


YEMEK MENÜSÜ


· Ispanak Yemeği


· Domatesli Makarna


· Şehriye Çorbası


· Salata


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YAŞIL: (Tür.) Er. 1. Yeşil. 2. Erkek ördek.


Kız:


MANİ


Sofrada fakir olsun,


Tabağı çukur olsun.


Karnı doyduktan sonra,


Duâyı okur olsun.


KARİKATÜRBİLMECEUzun yoldan kuş gelir, ne söylerse hoş gelir


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Karıncaİzleyiciler