31 Ekim 2011 Pazartesi

1 Kasım 2011


Bugün 1 Kasım 2011 5 Zilhicce 1432 T.Evvel: 19 Hızır 180 Cezayir'de Bağımsızlık Savaşı (1954) - Türk Harf Devrimi Haftası - Saltanatın kaldırılması (1922) - Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatı (1958)


HADİS-İ ŞERİF


 


Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.  Ravi: Müslim, Selam 27


 


YAHYA KEMAL BEYATLI


 


2 Aralık 1884 yılında Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmed Agah'tır. İlk öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Döndükten sonra, İstanbul'da üniversitede çeşitli dersler okuttu.


Urfa milletvekili oldu (1923); Varşova, Madrid Ortaelçilikleri-ne atandı, Tekirdağ (1935-1942) ve İstanbul (1943-1946) mil-letvekilliklerinde bulundu. Sonra büyükelçi olarak Pakistan'a gitti (1948). 1 Kasım 1958'da İstanbul'da vefat etti..


Seryet-i fünun şiiri etkisinden kendini kurtardı, klasik divan şiirimizi, Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Şiirleri, onun çıkış noktasının Osmanlı tarih ve şiiri olduğunu gösterdiği gibi, sonradan yazdıklarında da yine Osmanlı medeniyet ye kültürüne bağlı kaldığı görülür. Onda tarih, vatan, millet ve İstanbul sevgisi, hep bu açıdan işlenir.


Vefatından sonra eserleri birçok kitapta toplanmıştır. (Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul, Siyasî ve Edebî Portreler...)


·          "Osmanlı imparatorluğunun yıkılış devrini yaşayan Yahya Kemal, eski medeniyetimizin içinden kurtarılması mümkün olmayan birçok şeyi kurtarmıştır. Cumhuriyet devrinde, haklı veya haksız, maziye karşı büyük bir reaksiyon başladı.


Asırlar boyunca yaşamış olduğumuz medeniyetin değeri, toptan inkâr edilmeye kalkıldı. Bu cereyana karşı mücerret fikrin silâhları ile karşı koymak hemen hemen imkânsızdı. Güzellik daima hakikatten daha fazla tesirli olmuştur. Yahya Kemal millî ruhun kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde, şiir vasıtasıyla, onu tekrar meydana çıkarttı. Bugün geçmiş asırlarımızın en güzel tarafı, onun mısraları sayesinde hatıralarımızda yaşıyor."          Prof. 'Dr. Mehmet Kaplan”


·          "Yahya Kemal'e, İstanbul'un nüfusu sorulduğu zaman; "Doksan milyar" elemişti. Hakikaten biz, ölülerimizle yaşayan,


yahut ölüleri dirilerden ayırt etmeyen bir milletiz... Saraylarını, konaklarını ve dergâhlarını türbe ve mezarlarıyla aynı yerlere


koyan insanlar, hayat ile ölüm arasında bir tezat görmüyorlar, demektir. Onların bu tavrı, ölümün korkunçluğunu bize hissettirmiyor  "    Prof.Dr. Erol Güngör


 


FIKRA


 


Düt Düt


Bir gün ufak, bir çocukla ninesi karşıdan karşıya beraber geçeceklermiş, nine 80, çocuk ise 5 yaşlarındaymış. Nine torununa:


-Oğlum karşıdan düt düt geliyor, çabuk geçelim, demiş.


Bunun üzerine çocuk:


-Yok nine, o düt düt değil, sekiz silindirli mercedes demiş


GÜNÜN SÖZÜ


 


Düşmanım dost olacağına, düşman olsun daha iyi.  BİAS


 


YEMEK MENÜSÜ


·          ETLİ TÜRLÜ


·          MEYHANE PİLAVI


·          CACIK


·          KEMALPAŞA TATLISI


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: ATAKAN: (Tür.) Er. -1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan.


Kız: CİLVE: (Ar.) Ka. 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.


MANİ


 


Mavi yelekli yârim


Çarkıfelekli yârim


Beni bırakıp gitti


Demir yürekli yârim


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Su yutmuş toprağa ne denir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Şanlıurfa'yı kıskandığı için

 

1 Kasım 2011

 
 

30 Ekim 2011 Pazar

31 Ekim 2011

 


Bugün 31 Ekim 2011 4 Zilhicce 1432 T.Evvel: 18 Hızır 179 K.Maraşta Sütçü İmam, Sivil Direnişi Başlattı (1919) - Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi (1989) - Harp Akademilerinin açılması (1846) - Ağaç Budama zamanı


HADİS-İ ŞERİF


 


Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun karnını (gönlünü) topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki, tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ravi: Buhari, Zühd


 


KURBAN KESMEK


 


Müslüman olan erkek ve kadının; hür, âkil, baliğ ve mukîm ise, ihtiyacından fazla ve nisap miktarı kadar da malı veya parası varsa, Kurban Bayramı için, niyet ederek, bayramın üçüncü günü akşama kadar belli bir hayvanı kesmesi vacip olur. İhtiyaç eşyası; 1 ey, 1 aylık yiyecek, 3 kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, hizmetçiler, binecek vasıtaları, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Kurban; koyun, keçi, sığır ve deveden birini bayramın ilk üç gününde kurban niyeti ile kesmek demektir. Bir sığır veya deveyi 7 Müslüman ortak alıp kesebilirler. Bu hayvanları, fakire veya hayır cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurban olmaz.


Kurbanı kesmek veya dine uygun kesen yerlere; "Mesela, binlerce talebeye ve fakir-fukaraya yardım yapan, İhlas Vakfı (Tel: 0 212 513 99 00) gibi yardım kurumlarına" vekâlet vererek dine uygun şekilde kestirmek lâzımdır.


Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözü' nün, kulağının ve kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz.


Kurbanın ve her hayvanın yedi yerini yemek haramdır:


1-            Akan kanı,


2-            Bevl aleti,


3-            Bezleri,


4-            Bevl (idrar) kesesi,


5-            Safra kesesi,


6-            Dişi hayvanın önü,


7-            Hayaları. (Koç yumurtası da deniyor.)


Kurban etinin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere yermek müstehaptır. Hepsini fakire vermek veya hepsini eve bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir veya evde kullanılabilir.


FIKRA


 


SAVURGAN HÜKÜMET


 


İki deli, yağmurdan sonra kumaşı yırtık paslı bir şemsiyeyi açmışlar yolda gidiyorlardı.Birincisi, gökkuşağını gösterdi;şş


- Bak bak ..


ıkinci baktı ve birden sinirlendi;


- Hükümet böyle şeyler için para harcıyor da , bizim gibi deliler için doğru dürüst bir hastane yaptırmıyor !


GÜNÜN SÖZÜ


 


Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. THOMAS FULLER


YEMEK MENÜSÜ


·          MANTARLI PİLİÇ SOTE


·          PİLAV


·          MEYVE


·          ÇORBA


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: ANİF: (Ar.) Er. 1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, bur­nun ucu denecek kadar yakından ge­çen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedi­len.


Kız: ANIL: (Tür.) Ka. 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan.


MANİ


 


Eriklerin çayırı


Yana eğer başını


Yarimin motoru var


Çıkamıyor bayırı


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Kahramanmaraş'a niçin kahraman ünvanı verilmiştir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Hava

Made By PrincessLisa

 

30 Ekim 2011
  

Bugün 30 Ekim 2011 3 Zilhicce 1432 T.Evvel: 17 Hızır 178 Mondros Mütakeresi (1918) - Kars'ın Kurtuluşu (1920) - Boğaziçi Köprüsü'nün açılışı (1973)


HADİS-İ ŞERİF


 


Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergah-ı icabetten reddolunmaz. Ravi: Camiu's Sağir


 


MÜBAREK OLSUN


 


Eşten dosttan ayrı kaldım burada,


Verin Türkiye'mi erem murada,


Bana derler neyin kaldı sılada,


Dostlar, bayramınız mübarek olsun!


Acı olur gurbet elin dumanı,


Bize geldi ağlamanın zamanı,


İki sene bensiz yapın bayramı,


Baba bayramınız mübarek olsun!


Arefe gününde yakarlar kına,


Uzat ellerini öpeyim ana,


Bugün efkârlıyım dokunman bana,


Anne bayramınız mübarek olsun!


Yaz gelince çayır çimen sulanır,


Bir senede iki bayram dolanır,


Sizleri andıkça gözüm sulanır,


Bacım bayramınız mübarek olsun!


Yazma kardeş, yazma bu kadar yeter!


Sizlerin hayâli gözümde tüter,


Bu ayrılık bana ölümden beter.


Dostlar bayramınız mübarek olsun!


Servet yüksel Almanya


FIKRA


 


Özür


Adamin biri yolda yürürken bir siseye tekme atmis; siseden cin çikmis. Cin "dile benden ne dilersen" demis, adam da "özür dilerim; bir daha olmaz abi", demis.


GÜNÜN SÖZÜ


 


Davranışlar herkesin kendini seyrettiği bir aynadır. TERENCE


YEMEK MENÜSÜ


·          KIY.TAZE FASULYE


·          PİLAV


·          KOMPOSTO


·          ÇORBA


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: ANDAK: (Tür.) Er. - Hemen, o anda. - Erkek ve kız adı olarak kullanılır.


Kız: BÜTEYRA: (Ar.) Ka. 1. Güneş. 2. Sabah.


MANİ


 


Ambar altunda cecük


Bacakları küçücük


Benüm sevduğum oğlan


Dünyalarda biricük


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Bozulduğu halde tamir edilmeyen şey nedir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Gürültü


 

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
  


  

29 Ekim 2011Bugün 29 Ekim 2011 2 Zilhicce 1432 T.Evvel: 16 Hızır 177 CUMHURİYET BAYRAMI - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu (1923) - Sultan III.Osman Hanın vefatı (1757) - Kızılay Haftası


HADİS-İ ŞERİF


 


Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı. Ravi: Nesai, İşretu'n-Nisa 1


 


BÖYLE SUÂLE BÖYLE CEVAP


 


Osmanlı  Devleti'nin  en kuvvetli olduğu yıllarda, 46 yıl gibi en uzun padişahlık yapan ve Avrupalıların "Muhteşem Süleyman”


lakabıyla andıkları Kanuni Sultan Süleyman Han, “Muhibbi” mahlası ile çok güzel şiirler de yazmıştır. Şiirlerinden bir kısmı toplanmıştır.


Bir gün, saray bahçesindeki ağaçların karıncalar tarafından istila edildiğini görüp, karıncaların öldürülmesi hususunda, zamanın Şeyhülislâmı olan Zenbilli Ali Efendi'den fetva ister. Suâli şiir şeklinde olup, şöyledir:


"Dırahta ger zarar etse karınca, Günah mıdır acep ânı kırınca."


 Zenbilli Ali Efendi de, bu zarif suâle yine şiirle cevap verip, suâl kâğıdının altına şu beyti yazar:


Yarın Hakkın djvanına varınca, Süleyman'dan hakkın alır karınca


 


CUMHURİYETİN İLANI


 


29 Ekim 1923'de cumhuriyet ilan edildi. 23 Nisan 1920'den beri Büyük Millet Meclisi, ülkeyi idare etmekteydi. Ancak devletin idare şeklinin ismi konmamıştı. 28 Ekim akşamı Mustafa Kemâl, İsmet İnönü ile birlikte Çankaya Köşkü'nde cumhuriyetin esaslarını belirten bir tasan ha zırladı. Ertesi günkü Meclis toplantısında saat 23.30'da cumhuriyet ilan edilerek Mustafa Kemâl cumhurbaşkanlığına seçildi.


 


KIZILAY HAFTASI


 


29 Ekim ile 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak kutlanır. Kızılay. Os-manlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adıyla, 11 Haziran 1868de kuruldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 1935 yılında da Türkiye Kızılay Derneği ismini almıştır.


 


FIKRA


 


Sadikmidir?


Bir adam digerine sorar: - "Köpeginizi satin almak istiyorum ama sadik midir?" - "Hem de fazlasiyla sadik. Size bu konuda yüzde 100 garanti verebilirim." - "Nasil bu kadar emin olabilirsiniz?" - "Simdiye kadar 5 kere sattim. Her seferinde de geri geldi."


GÜNÜN SÖZÜ


 


Dünyada, kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır; kendi hakkında konuşulmamak. OSCAR WILDE


YEMEK MENÜSÜ


·          ISPANAK BORANİ


·          TARHANA ÇORBA


·          YOĞURT


·          BÖREK


 


 


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: ARAF: (Ar.) Er. 1. Cennet ile cehen­nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat: Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü­nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.


Kız: CABİYE: (Ar.) Ka. 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.


MANİ


 


Su serptim serin olsun


Mezarım derin olsun


Dünyada alamazsam


Ahrette benim olsun


KARİKATÜR


 


BİLMECE


10 tilki, 8 kedi, 20 tavuk ne yapar?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Belgesel

27 Ekim 2011 Perşembe

28 Ekim 2011
Bugün 28 Ekim 2011 1 Zilhicce 1432 T.Evvel: 15 Hızır 176 Türkiye'de İlk Nüfus Sayımı (1927) - Ankara Radyosu'nun yayına başalaması (1938)


HADİS-İ ŞERİF


 


Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez. Ravi: Buhari


 


ZİLHİCCE AYI

Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (eşhürü'l-hurum: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir
 İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zülhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır  Ashabtan ibnu Abbas (ra), Peygamber'den (sas) bu ayla ilgili şu hadisi nakletmektedir: Peygamber (sas); "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah nezdinde daha makbuldür" buyurmuştur
Zilhicce'nin sekizinci gününe "terviye günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) "nahr günü", ondan sonraki üç güne de "teşrik günleri" denilmiştir
 "Arefe günü" burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat'ta vakfe gününü simgeleyen şer'î bir isimdir


FIKRA


 


Torununuz Ödesin


Cebinde meteligi yoktu. Bir lokantanin önünde durdu, gözü vitrinde bir levhaya takildi: "Girin ve istediginizi yiyin. Hesabinizi torununuz ödesin." Adam, "tam bana göre", diye mirildanarak içeri daldi. Havyar, istakoz, karides, kuzu pirzolasi... Doydugu halde ne varsa söyledi. Yemegi bitirince, çikmak üzere hazirlandi. Fakat garson yetisip, hesap pusulasini burnuna dayamasin mi? Hem de tuzlu bir hesap... "Ama", diye derhal itiraz etti bizimki tabii. "Kapida hesabinizi torununuz ödesin diye yazmiyor mu?" Garson gayet nazik cevap verdi: "Yaziyor tabi efendim. Ama bu size takdim ettigim hesap, sizin büyükbabanizin."


GÜNÜN SÖZÜ


 


Irmaktan geçerken at değiştirilmez. TÜRK ATASÖZÜ


YEMEK MENÜSÜ


·          KIY.KARNIBAHAR


·          TARHANA ÇORBA


·          YOĞURT


·          BÖREK


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: CALİB: (Ar.) Er. - Çekici, celbedici, cazib.


Kız: ARAM: (Fars.) Ka. 1. Dinlenme, sü­kun, karar. 2. Rahat, huzur, istirahat. 3. Oturma, eğlenme, ikamet etme.


MANİ


 


Kiremit üstünde gezersin


İnci boncuk dizersin


Kusura bakmayın ama


Sen hepsinden güzelsin


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Belgeli su baskınına ne denir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Zıplayınca düşüp ayıp olmasın diye

İzleyiciler

Blog Arşivi