30 Kasım 2009 Pazartesi

1 Aralık 2009
Bugün 1 Aralık 2009 15 Zilhicce 1429 T.Sani: 18 Kasım:24 Mevlana Haftası (1-7)


HADİS-İ ŞERİF


 


Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler...(Taberani).


 


UZUN EMEL


Uzun emel; işlerimiz düzgün gidecek, uzun ömürler süreceğiz ve dünyâda istediklerimize nail olacağız diye dini aldatmak ve akıbetten gafil olmaktır. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:


"Bu ümmetin evvelinin salâhı, zühd ve yakîn iledir. Sonunun helaki de cimrilik ve emel iledir." Ahir zamanda cimrilik ve emellerin uzun olması helak eden şeylerdendir. Çünkü çok mal toplama hırsı, fitnelere ve savaşlara sebeb olur.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Âdemoğlu ihtiyarlarken kendisinde iki haslet (huy) gençleşir. Bunlar: hırs ve uzun emeldir." buyurdular.


Bazı hikmet sahipleri dediler ki:


"Câhil, emele i'timâd eder, akıllı, amele i'timâd eder.


Uzun emel serap gibidir, göreni aldatır.


Yakın, Allâhü Teâlâ'nın rızka kefil olduğuna kesin olarak inanmaktır. Buna kesin olarak inanan cimrilik yapmaz. Çünkü cimrilik, uzun emel sahibi olmaktan ve rızkın kefîli Allah'a i'timâd edememektendir."


Uzun emelin zararları:


• Tembellik, yâni farzları ve vâcibleri ağır bulmak, sünnet ve müstehablardan geri durmak, haramları ve mekruhları çirkin gördüğü halde işlemek ye ibâdete gücü yettiği halde ibâdeti terk etmek ve ilerideki bir vakitte yaparım diye geciktirmektir.


• Tevbe etmeyi geciktirmek. Tembel, ileride yapacağı ümidiyle tevbeyi geciktirir ve "Ben zaten gencim, ne zaman istesem yaparım, daha geniş bir zamanda yaparım." der. Hâlbuki "İleride tevbe ederim diyenler helak oldu."


buyurulmuştur.


• Ölümü unutmak; Resûlullah (s.a.v.) "Lezzetleri yıkanı (ölümü) çok zikrediniz." buyurmuştur. Ölümü hatırlamayı terk eden kimsenin kalbi katılaşır ve va'zlar, nasihatler ona


tesir etmez.


Kim ölümü çok hatırlarsa ona üç şey ikram olunur. Tevbe-de acele eder, kalbi kanâat eder ve ibâdet ona sevinç verir.


Kim ölümü unutursa üç şeyle cezalandırılır: Tevbeyi geciktirir, rızkına razı olmaktan mahrum olur, ibâdetlerde tembellik gösterir.


FIKRA


 


Bir adam, elinde mektup


 


-"Hocam, şu mektubu bana bir okusana" Hoca Farsça yazıyı iyi bilmediğinden geri verir Adam şaşırır, Hocanın okuması yok zanneder:


-"Ayıp Hoca, ayıp! Benden utanmıyorsan başındaki koca kavuğundan utan! Hoca kavuğu çıkartır madem ki iş kavuktadır; Haydi giy de şunu, kendin oku bakalım mektubunu"


GÜNÜN SÖZÜ


 


Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler. Hz.Ali (r.a.)


YEMEK MENÜSÜ


·         Yayla çorba


·         Fırın patates


·         Meyveli puding


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YOLAÇ: (Tür.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.


Kız: YONCA: (Tür.) Ka. - Baklagillerden, kırmızı veya mor çiçek açan, çayır bitkisi.


 


MANİ


 


Duman basti dağlara


Yayildi ovalara


Kara gözlüm güzelim


Geldi mi buralara


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Hangi ağrı en güzel ağrıdır?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Çenelerini kapamaları

 

30 Kasım 2009Bugün 30 Kasım 2009 14 Zilhicce 1429 T.Sani: 17 Kasım:23 Dağıstanlı Ömer Ziyaeddin'in Vefatı (1925)


HADİS-İ ŞERİF


 


Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. (İbn-i Adiyy).


 


GERÇEKTE ALLAH'A İTAAT VE İSYAN EDEN KALBDİR


İnsanın diğer mahlûkattan üstün olması Allâhü Teâlâ'yı bilmeğe kabiliyetli olmasındandır. İnsan, bu en üstün mertebeye ancak kalbiyle ulaşır. Diğer uzuvları kalbe tâbîdir. Allah katında, mâsivâdan (Allâhü Teâlâ'dan başka her şeyden) kurtulan kalb makbuldür. Mâsivâ ile kaplı olan kalb Allah'tan uzak olur.


Gerçekte Allah'a itaat eden kalbdir; ibâdetlerden uzuvlara kalbin nurları yayılır. Gerçekte Allah'a isyan eden de kalbdir. Uzuvlarda görülen kötülükler ise onun eseridir. Onun zulmette veya nurda olduğunu, uzuvlarındaki iyilik veya kötülük gösterir. Çünkü her kap, içinde ne varsa onu sızdırır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Agâh olunuz! Cesedin içinde bir et (parçası) vardır ki İyi olursa bütün cesed İyi olur, bozuk olursa bütün cesed bozuk olur. İşte o (et parçası) kalbdir." buyurmuştur.


İnsan, kalbini bildiği zaman nefsinj bilmiş olur, nefsini bildiği zaman da Rabbini bilmiş olur. İnsan, kalbini bilmediği zaman nefsini de bilemez, nefsini bilmeyen de Rabbini bilemez.


îmân ile küfrü, itaat ile isyanı birbirinden ayıran kalbdir. Kur'ân-ı Kerîm'de "Onlar (münafıklar) kalblerlnde olmayan şeyi (mümin olduklarını) dilleriyle söylerler. Ve Allah onların (kalblerinde) ne sakladıklarını tamamen bilicidir." (ÂN İmrân Sûresi, âyet 167) ve "Ey Resul -gerek o ağızları İle îmân ettik deyip de kalbleri îmân etmeyenlerden olsun ve gerek Yahûdî olanlardan- küfür içinde yarış edenler seni mahzun etmesin..." (Mâide Sûresi, âyet 41) buyurulmuştur.


Allâhü Teâlâ kullarının kalblerine bakar. Şuârâ Sûre-si'nin 88. ve 89. âyetlerinde "O gün ki (kıyamet günü) ne mal fayda verir ve ne de oğullar, ancak Allah'a selîm bir kalb ile varan kimse müstesna." buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de "Allâhü Teâlâ sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalblerinize ve amellerinize bakar." buyurmuştur. Diğer bir hadîs-i şe-rîfte "Allâhü Teâlâ'ya, kabul olunacağına inanarak duâ ediniz. Biliniz ki Allâhü Teâlâ, gafil ve umursamaz kalb-den yapılan duaya icabet etmez." buyurulmuştur.


FIKRA


 


Çok bilmiş komşusu Hocayı sınamaya kalkmış


- Hoca sen her şeyi bilirsin


- Söyle bana Dünyanın merkezi neresidir? Hoca, adamın niyetini hemen anlamış:


-Tam bulunduğun yerdir, diye yapıştırmış cevabı


- "Aman Hoca! Nasıl olur?" demiş adam Hoca kızar gibi yapmış Adam! Sordun, söyledik İnanmazsan alır cetveli ölçersin


GÜNÜN SÖZÜ


 


Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.


Plato


YEMEK MENÜSÜ


·         Etli türlü


·         Fırın makarna


·         Taze meyve komposto


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YOĞUN: (Tür.) Er. 1. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan. 2. Dolu, sık. 3. Kalabalık. 4. İri, kaba, kalın.


Kız: YORDAM: (Tür.) 1. Kılavuz, rehber. 2. Beceri, yatkınlık. 3. Gelenek, görenek. 4. Anlayış, yerinde davranış. 5. Kural, yöntem, düzen. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


 


MANİ


 


Ay vurdu camdan cama


Ben durmuşum selama


Geleceğim demiştin


Bekliyorum akşama


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Kadınlardan ve politikacıdan ortak beklenti nedir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Benzin istasyonunda

 

29 Kasım 2009Bugün 29 Kasım 2009 13 Zilhicce 1429 T.Sani: 16 Kasım:22 Hamamcızade İsmail Dede Efendi'nin Vefatı (1846)


HADİS-İ ŞERİF


 


Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, Allah da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır. ( Buhari )


 


EN YAKINLAR, EN UZAKLAR


Hz. Câbir (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: 'Bana en sevgili olanınız ve kıyamet günü bana mevklce en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır, Bana en nefret edileniniz ve kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır.1 (Bazıları) 'Ey Allah'ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?1 diye sordular. 'Onlar, mütekebblr (büyüklük taslayan) kimselerdir.' cevâbını verdi."

AYASOFYA LEVHALARI


Sultân Abdülmecîd Han'ın irâdesi ile 3 Mart 1847 târihinde Ayasofya'nın tamirine karar verilmişti. Tamirde cami içindeki Teknecizâde ibrâhîm Efendi tarafından yazılmış; Allâhü Teâlâ'nın, Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'in ve dört büyük halîfenin mübarek isimlerinin bulunduğu büyük levhaların da yeniden yazılması lâzım gelince caminin ikinci imâmı bulunan Hattat Mustafâ İzzet Efendi, celî yazıları yeniden yazmış, ayrıca Hasan ve Hüseyin (r.anhümâ) efendilerimizin isimlerini de ilâve etmiştir. Hat târihimizin büyük üstâdlarından Kâdıasker Mustafâ İzzet Efendi'nin bu büyük şaheseri; Ayasofya Câmi-i Şerîfi'ni süsleyen kubbedeki 'Nûr âyeti'nin bir kısmı ile bu mübarek isimlerdir. İsimleri ihtiva eden yuvarlak şekildeki levhaların çapı 7,5 metre, harf kalınlığı ise 35 cm'dir. Levhalar hafîf, neme dayanıklı ve sağlam olduğu için ıhlamur ağacından yapılmıştır.


Mustafâ İzzet Efendi'nin bu hizmetlerine mukabil, Sultân Abdülmecîd Hân'ın iradesiyle câmi-i şerifin yeni tahsîsâtından yüklüce atiye verilmiştir.


1935 yılına kadar camiyi tezyîn eden bu levhalar, caminin müzeye çevrilmesi ile yerlerinden indirilmiş, fakat ebatlarının büyüklüğü sebebiyle camiden çıkarılamadı-ğı için tahta iskeleler üzerinde terk edilen, bu arada biri de kırılan levhalar 1949'da tekrar yerlerine asılmıştır.


FIKRA


 


-"Hocam senin evliyalar katında ulu bir kişi olduğun söylenir aslı var mıdır?" Hoca'nın böyle bir iddiası elbette yoktur ama bir kere soruldu ya


 


-"Her halde öyle olmalı" der Çevresindekiler hemen:


 


-"O zaman göster bakalım kerametini derler" Hoca;


 


-"Ey ulu çınar çabuk yanıma gel!" der Der ama tabii ne gelen ağaç var ne giden Hoca kendisi ağacın yanına gider Halk,


 


-"Ne oldu Hoca ağacı getiremedin, kendin oraya gittin!" der ve gülerler, Hoca;


 


-"Bizde kibir yoktur, dağ yürümezse abdal(kul) yürür" der


GÜNÜN SÖZÜ


 


 


Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.


Yusuf Has Hacip


YEMEK MENÜSÜ


·         Mantar çorba


·         Sosis tava


·         Meyveli puding


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YİĞİTKAN: (Tür.) Er. - Güçlü, cesur soydan gelen.


Kız: YILDANUR: (Tür.) Ka. - Seneyi aydınlatan, ışık saçan.


MANİ


 


Tabakta karabiber


Üflesem yere gider


Ağzı açık olanın


Elinden yari gider


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Hangi istasyonda tren durmaz?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Balıklar kokmasın diye

 

28 Kasım 2009Bugün 28 Kasım 2009 12 Zilhicce 1429 T.Sani: 15 Kasım:21 Kanuni'nin Bağdat'ı Fethi (1534)


HADİS-İ ŞERİF


 


4 kimse vardır ki, öldükten sonra da sevapları devam eder: Allah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği ilmin gereği yapılan bilgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse...


Hadis (Müsned)


 


ÂSİM BİN SABİTİN (R.A.) ŞEHÎD EDİLMESİ


Udal ve Kare kabilesinden bâzı kimseler hicretin dör­düncü yılının Safer ayında Peygamber Efendimizin (s.a.v.) huzuruna gelerek "Bizim aramızda müslüman olan kim­seler vardır. Bizlere dinimizi öğretecek, Kur'ân'ı okutacak kimseler gönder." dediler. Peygamberimiz de altı kişi gön­derdi ve onlara Âsim bin Sabit (r.a.)'i emîr tayin etti. Bu hâdise siyer kitaplarında Recî' gazvesi olarak geçer.
Onlar Medine'den ayrıldıktan sonra onları davet edenler sözlerinde durmadılar ve Hüzeyl kabilesinden yüz kişi ile müslümanlara saldırdılar. Sahâbîler civardaki bir dağa sığındılar. Müşrikler 'Dağdan inerseniz zarar vermeyeceğiz' diye söz verdiler. Âsim (r.a.) 'Vallahi ben bir kâfirin verdiği söze itimât etmiyorum, Yâ Rabbi, hâlimizi Peygamberine bildir.' diye duâ etti.
Müşrikler, Âsim bin Sabit (r.a.)'ı şehîd ettiler ve Sülâfe bin Sa'd'a satmak üzere kafasını kesmek istediler. Çünkü Sülâfe, Uhud'da iki oğlunu öldüren Âsim (r.a.)'ın kafata­sında şarap içmeyi adamıştı. O sırada bir grup arı gelerek cesedi korudu. Müşrikler "Akşam oluncaya kadar bıraka­lım, o zaman dönüp kafasını alırız." dediler. Fakat Allâhü Teâlâ bir sel gönderdi, Âsim (r.a.)'ın na'şını alıp götürdü. Âsim (r.a.) müslüman olduktan sonra hiçbir müşrike el sürmemeğe ve başka bir müşrikin de kendisine el sür­memesini Allah'tan niyaz etmişti. Allâhü Teâlâ'da onu ha­yâtta iken koruduğu gibi öldükten sonra da korudu.


EN BESLEYİCİ GIDA


Yumurta, et gibi besleyicidir. Sebzelerden fazla, süt­ten az besleyicidir.


Et bütün gıdalardan daha besleyicidir. Etin az miktarı diğer gıdaların çoğuna eşit değerdedir.


En iyi et; koyun etidir.


OSMANLI MUTFAĞINDAN:............ CİĞER KAVURMASI


Temiz ve taze ciğerin akı, karası ve böbreği kuşbaşı doğranır, dörde bölünmüş soğan, tuz ve biberle sâde yağ­da kavurulur ve bir miktar su ilâve edilir. Su çekilip yağ ka­lıncaya kadar kaynatıldıktan sonra sıcak sıcak yenilir.


 


FIKRA


 


Filozof Temel "İnsanlar üçe ayrılır: Sayı saymasını bilenler, sayı saymasını bilmeyenler!.."


GÜNÜN SÖZÜ


 


 


Alkış zayıfların amacı ve sonudur.


C.Colton


YEMEK MENÜSÜ


·         Mantar çorba


·         Kuzu Ankara tava


·         Portakal-elma


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YÖNAL: (Tür.) Er. - Yönünü, cepheni al.


Kız: YILDIKU: (Tür.) Ka. 1. Yıldız. 2. Ünlü Hun hükümdarı Atilla'nın son karısı.


MANİ


 


Sandık dolu kestane


Sandık sandık üstüne


Söylediğim maniler


Hepsi yarim üstüne


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Denizler niçin tuzludur?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Oruç
 

27 Kasım 2009Bugün 27 Kasım 2009 11 Zilhicce 1429 T.Sani: 14 Kasım:20 Seyyid Abdülhakim Efendi'nin Vefatı (1943)


 


HADİS-İ ŞERİF


 


Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin. (Tirmizi).


 


KURBAN BAYRAMI GÜNÜ MÜSTEHAB OLAN ŞEYLER


1.       Namaza gitmeden misvak kullanmak.


2.       Gusletmek.


3.       Güzel bir koku sürünmek.


4.       Temiz ve helâl elbise giymek.


5.       Bayram sabahı erken kalkmak.


6.       Kurban bayramında fecr-i sâdıkın doğmasından evvelki vakitten (imsaktan) bayram namazını kılıncaya kadar, oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak.


7.       Kurbanın etinden iftar etmek. Fahr-i Âlem Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerinden iftar buyururlardı. (O günün


ilk yemeğini kurban ciğerinden yemek müstehabdır.)


8.       Mümkün ise namaza yürüyerek gitmek.


9.       Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.


10.     Neşeli olmak.


11.     Çok sadaka vermek.


12.     "Tekabbelallâhü minnâ ye minküm" (Allah bizden ve sizden kabul buyursun.) diyerek akraba, komşu ve


sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.


13.     Kurban bayramı namazına giderken yolda sesli


tekbîr getirmek.


 


KURBAN KESTİKTEN SONRA NE YAPILMALI?


Kurban kesildikten sonra 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. Zammı sûre olarak birinci rek'atte 1 Kevser Sûresi (Inna a'taynâ...), ikinci rek'atte 1 Ihlâs Sûresi (Kul hüvellâhü ehad...) okunur.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rek'at namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rek'at namazı kılar da Allâhü Teâlâ'dan bir şey isterse Allâhü Teâla o kimseye elbette istediği şeyi verir."


"Yâ Rabbi! Bu koyun (sığır veya keçi) sendendir, sanadır ve rızân içindir. Lütfunla ve kereminle Halil'in İbrahim (a s) ve kurbanın İsmâîl (a.s.)'dan ve Habîb'in Muham-med (s.a.v.)'den kabul ettiğin gibi kabul et; fazlın, lütfün ve kereminle yâ Ekrame'l-Ekramîn." diye duâ edilerek, dînî ve dünyevî hacetler istenir.


FIKRA


 


ADAMIN BIRI BOLGEDEKI KILISENIN PAPAZINI SEVEMEMIŞ,ONU DOVMEK İÇİN BAHANE ARIYORDU.BIRGUN DURUP DURURKEN PAPAZA ALLAH NE VERDİSE GIRIŞMIŞ,TEKME YUMRUK,PAPAZ ŞAŞKIN YA HU BENI NEDEN DÖVÜYOSUN KARDEŞ DEEMEYE KALMADAN BI TOKAT DAHA YAPIŞTIRMIŞ,ULAN DEMIŞ SIZ ISA YI ASMIŞINIZ OYLEMI.?PAPAZ ŞAŞKIN BI ŞEKILDE YAHU ISAYI ASALI 400 SENE OLDU BUGUN NERDEN ÇIKTI DEMEYE KALMADAN....ULAN BEN YENI DUYDUM BUNU ARTIK SENIN BENLE ÇEKECEĞİN VAR....


GÜNÜN SÖZÜ


 


 


Alkışı en sessiz karşılayan,alkışı haketmiş demektir.


Emerson


YEMEK MENÜSÜ


·         Piliç sote


·         Bulgur pilavı


·         Elma-mandalina


ÇOCUĞUNUZA İSİM


Erkek: YILDIRIM: (Tür.) Er. 1. Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, saika. 2. Şiddetli, süratli, çabuk! Yıldırım harekatı. Ünlü Osmanlı padişahı: Yıldırım Bayezid.


Kız: YILDIZ: (Tür.) Ka. 1. Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi, necm, kevkeb, si-tare, ahter. 2. Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan köşeli. 3. Baht, talih. 4. Mesleğinde çok parlamış kimse ve daha çok parlamış kimse, sinema sanatçısı. 5. Kuzey (Denizcilikte).


MANİ


 


Ay doğar bedir bedir


Bana sevdiğini bildir


İki satır yazamazsan


Bari mesajla bildir.


KARİKATÜR


 


BİLMECE


Dokunmadan tutulan şey nedir?


Cevabı Yarın.


Dünkü Cevap: Kaplumbağa

 

İzleyiciler